Kendon vyöarvot

Kendon tasojärjestelmä

Tasokokeet eli graduoinnit ovat osa harjoittelua. Niiden on tarkoitus luoda rakenne harjoittelulle. 

Kyu-arvot ovat oppilasarvoja, joiden aikana harjoittelija oppii lajin perusteet ja on valmis dan-arvoihin. Dan-arvoissa voidaan edetä 1. danista aina 8. daniin asti. Suomessa korkein taso on tällä hetkellä kendon 7. dan. Graduointi vaatii aina ohjaajan suosituksen.

Kendossa ei käytetä eri värisiä vöitä tms. ulkoisia arvomerkkejä.

Kyu-arvot

Kyu-järjestelmä antaa puitteet perusteiden opettamiseen ja johdattaa harjoittelijaa eteenpäin. Peruskurssi päättyy 6. kyu:n tasokokeeseen, eli graduointiin. jotta hänellä lopulta olisi valmiudet suorittaa kansainväliset vaatimukset täyttävä ensimmäisen danin koe. Kyu-arvot alkavat 6:sta kyusta ja loppuvat 1:n kyun vyökokeeseen.

Kyu-arvojen väinen  minimisuoritusaika on 3kk, käytännössä mahdollisuuksia graduoida on noin kahdesti vuodessa. Graduointiin osallistuminen edellyttää aina ohjaajan suositusta.

Vyökoevaatimukset 6. kyun tasokokeelle:

Suoritukset voidaan tehdä motodachille tai ilman motodachia (harjoitusvastustaja). Varustus on joko verryttelyasu tai hakama ja kendogi. Kokelaalta edellytetään kendon perusliikkeiden auttavaa hallitsemista. 

Tarkemmat ja ajantasaiset kyu-graduointiohjeet löytyvät Kendoliiton sivuilta.

Dan-arvot

Suomalaisia dan-arvoja hallinnoi EKF (European Kendo Federation) Toisin kuin Kyu-arvoissa, dan-arvot alkavat ensimmäisestä danista ja loppuvat kahdeksanteen daniin. Korkein koskaan suoritettu arvo on 10. dan. Näitä on myönnetty viisi kappaletta. Nykyisin kahta ylintä dan-arvoa ei voida enää myöntää.

Kuudetta ja korkeampaa dania omaavaa henkilöä puhutellaan senseiksi. Omaa arvoa ylempää henkilöä puhutellaan kohteliaasti senpaiksi. Saman- tai alempiarvoista puhuteltaessa käytetään kohteliasta termiä san nimen perässä. Dan-arvoista käytetään yleensä japaninkielisiä nimiä.

Shogo-arvot

Kuudennesta danista ylöspäin opettajalle voidaan myöntää shogo-arvo. Näitä varten opettajan on osoitettava osaamistaan seuraavasti.

Vyöarvojen japaninkieliset nimet ja minimisuoritusajat

6 kyu - rokkyu minimi 3 kk peruskurssin aloittamisesta, vähintään 7 vuoden ikä

5 kyu - gokyu minimi +3kk edellisestä graduoinnista, vähintään 7 vuoden ikä

4 kyu - yonkyu minimi +3kk edellisestä graduoinnista, vähintään 8 vuoden ikä

3 kyu - sankyu minimi +3kk edellisestä graduoinnista, vähintään 9 vuoden ikä

2 kyu - nikkyu minimi +3kk edellisestä graduoinnista, vähintään 11 vuoden ikä

1 kyu - ikkyu minimi +3kk edellisestä graduoinnista, vähintään 12 vuoden ikä

1 dan - shodan minimi +3kk ikkyun suorittamisesta, vähintään 14 vuoden ikä

2 dan - nidan vähintään vuosi edellisestä vyöarvosta

3 dan - sandan vähintään 2 vuotta edellisestä vyöarvosta

4 dan - yondan vähintään 3 vuotta edellisestä vyöarvosta

5 dan - godan vähintään 4 vuotta edellisestä vyöarvosta

6 dan - rokudan vähintään 5 vuotta edellisestä vyöarvosta

7 dan - nanadan vähintään 6 vuotta edellisestä vyöarvosta

8 dan - hachidan vähintään 10 vuotta edellisestä vyöarvosta, vähintään 46 vuoden ikä

(9 dan - kyudan) ei myönnetä

(10 dan - judan) ei myönnetä